Δημοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ - Σημειώσεις Για Τη Διαχείριση Του Πανικού - Το Περιοδικό, Τεύχος 1

Δημοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ - Σημειώσεις Για Τη Διαχείριση Του Πανικού - Το Περιοδικό, Τεύχος 1

Δημοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ
Σημειώσεις Για Τη Διαχείριση Του Πανικού - Το Περιοδικό, Τεύχος 1
LP
Άγιος Άνθρωπος / Rekem / Orila
This record is a reissue of the first issue of the aural "magazine", that dimosioypalliliko retire published on recordable disc on 11/10/02 (DR1, Another City, Thessaloniki).
Recorded in July 2002 and repressed in 2016 on Agios Anthropos, Rekem Records and Orila.

Ο δίσκος αυτός είναι επανέκδοση του πρώτου τεύχους του ηχητικού περιοδικού που, σε σιντί εγγραφής, κυκλοφόρησε το δημοσιοϋπαλληλικό ρετιρέ στις 11/10/02 (ΔΡ1, Άλλη Πόλη, Θεσσαλονίκη).
Ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2002 και επανεκδόθηκε το 2016 απο τις Άγιος Άνθρωπος, Rekem Records και Orila.

search •vm•


find •vm•